[Giới Thiệu] Hệ Thống Cửa Hàng

Chúa Công thân mến!

Chinh phạt Tam Quốc, chúa công cần xây dựng cho riêng mình một quân đội hùng mạnh cũng như có trong tay các bảo vật có thể giúp gia tăng lực chiến của các võ tướng phò tá. Hôm nay tiểu muội sẽ giới thiệu đến chúa công nơi có thể tìm thấy các bảo vật cho mình thông qua hệ thống tiệm trong 3Q AFK với tên gọi Nội Vụ Phủ

Để có thể mở tính năng này, chúa công cần đạt cấp 17, tại giao diện  chọn vào Nội Vụ Phủ:Bên trong Nội vụ phủ sẽ có nhiều loại hàng hóa với nhiều loại tài nguyên để Chúa công có thể lựa chọn:

1. Cửa Hàng Thường:

Chúa công sử dụng tiền đồng và KNB để mua vật phẩm2. Của Hàng Vinh Dự:

Chúa công sử dụng điểm vinh dự để mua vật phẩm3. Của Hàng Nguyên Liệu:

Chúa công sử dụng Thỏi Thép để mua vật phẩm4. Của Hàng Điên Phong Tệ:

Chúa công sử dụng Đồng Đỉnh Cao để mua vật phẩm5. Của Hàng Liên Minh:

Chúa công sử dụng Quân Hưởng để mua vật phẩm6. Của Hàng Tín Vật:

Chúa công sử dụng Tín Vật để mua vật phẩmBQT 3Q AFK MOBILE