[Giới thiệu] Hệ thống Nhiệm Vụ - Thành Tựu

Hệ thống Nhiệm vụ, Thành tựu là mỏ tài nguyên siêu hấp dẫn trong Tam Quốc AFK. Thông qua việc hoàn thành Nhiệm vụ, Thành Tựu trong game, Chúa Công sẽ nhận được vô vàn tài nguyên, bao gồm: KNB, Tiền Đồng, Tẩy Luyện Thạch,…  cùng nhiều nguyên liệu quý hiếm khác.

Đặc biệt hơn, thông qua Nhiệm vụ & Thành tựu, Chúa Công còn nhận được EXP VIP, “CÀY CHAY LÊN VIP” là hoàn toàn có thật tại Tam Quốc AFK!

Để mở giao diện tính năng, Chúa Công lựa chọn vào biểu tượng Nhiệm vụ tại thanh trượt phía bên phải giao diện game.

  1. NHIỆM VỤ

Hệ thống nhiệm vụ bao gồm Nhiệm vụ Mỗi ngày và Nhiệm vụ Mỗi tuần. Mỗi nhiệm vụ đều có hướng dẫn và liên kết tới tính năng, hoạt động cụ thể. Chúa Công chỉ cần nhấn vào liên kết và hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đề ra sẽ nhận được ngay phần thưởng.

Ngoài phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, Chúa Công sẽ được mở Rương thưởng khi điểm tích lũy nhiệm vụ Ngày, Tuần đạt mốc nhất định.


  1. THÀNH TỰU

Hệ thống Thành tựu là những mốc tăng trưởng quan trọng của Chúa Công trong suốt quá trình phát triển đội hình và chinh phạt Tam Quốc. Mỗi khi đạt một mốc tăng trưởng nhất định Chúa Công sẽ nhận được ngay phần thưởng tương ứng.BQT 3Q AFK MOBILE