[Giới Thiệu] Hệ Thống Tọa Kỵ

Chú Công thân mến !

Tọa kỵ là một trang bị khá hiếm trong thế giới 3Q AFK Mobile,

Phẩm chất Tọa Kỵ được chia thành: Trắng < Lục < Lam < Tím < Cam < Đỏ, và cũng bao gồm nhiều loại khác nhau và mang thông số thuộc tính phù hợp với Tướng lĩnh của các Hệ khác nhau. Tướng Lĩnh sử dụng Tọa Kỵ phù hợp với bản thân sẽ gia tăng Lực Chiến nhiều nhất.


Tọa Kỵ có thể tiến hành Tăng cấp để gia tăng thông số thuộc tính. Chúa Công có thể tìm kiếm. thu thập Tọa Kỵ và nguyên liệu tăng cấp Tọa Kỵ tại Ải Tinh Anh, hay còn gọi là phụ bản Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chi tiết phụ bản, Chúa Công vui lòng xem thêm trong bài viết dưới đây:
3Q AFK (mobiz.vn)

BQT 3Q AFK MOBILE