[Giới Thiệu] Hệ Thống Võ Tướng

Chúa Công thân mến !

Thời thế loạn lạc, Tam Quốc phân tranh, anh hùng nổi lên lớp lớp, mỗi người đều có thiên phú riêng. Tuy phe phái có thể khác nhau nhưng đều có chung hoài bão thống nhất thiên hạ.

 Trong Tam Quốc AFK, Tướng lĩnh đều thuộc 1 trong 4 Phe: Ngụy, Thục, NgôQuần hùng. Mỗi Tướng lại có thiên phú, thuộc tính và kỹ năng riêng, phẩm chất từ thấp lên cao, được chia làm: Lam < Tím < Cam < Đỏ.

 1. THIÊN PHÚ VÀ THUỘC TÍNH CƠ BẢN

Thiên phú:

 • Công: các Tướng thiên về sát thương Vật công.

 • Thủ: các Tướng thiên về chống chịu.

 • Mưu: các Tướng thiên về sát thương công Mưu.

 • Cung: các Tướng tầm xa sử dụng Cung, gây sát thương Vật công.

 • Hỗ Trợ: các Tướng chuyên hồi HP cho đồng đội.

Thuộc tính cơ bản:

 • Thống Soái: ảnh hưởng đến các chỉ số: HP tối đa, Chống đỡ, Né, Kháng, Phá phòng, Chính xác, Bạo kích, Chí mạng.

 • Dũng Võ: ảnh hưởng đến chỉ số Vật công và Vật phòng.

 • Mưu: ảnh hưởng tới chỉ số công Mưu và phòng thủ Mưu.


 1. BỒI DƯỠNG TƯỚNG

 1. Tăng Cấp Tướng

Cấp độ Tướng ảnh hưởng rất lớn đến Lực chiến của Tướng và đội hình, Chủ Công cần cố gắng tăng cấp độ Tướng nhiều nhất có thể. Trong phiên bản hiện tại, Cấp độ Tướng có thể đạt tối đa là Lv 100. Để tăng cấp Tướng, Chủ Công cần tiêu hao điểm EXP Tướng (nhận được từ hệ thống Ải phụ bản, Treo máy, Ủy thác, Trưng thu và các gói Phúc lợi).

Tại giao diện Võ tướng, Chủ Công nhấn chọn vào Tướng lĩnh cần tăng cấp và nhấn chọn “Tăng Cấp” 1 lần để tăng 1 cấp cho Tướng lĩnh, “nhấn giữ” để tăng nhanh cấp Tướng lĩnh đến cấp giới hạn cần Tăng Bậc.


 1. Tăng Bậc Tướng

Khi Tướng lĩnh tăng cấp tới giới hạn nhất định, Chủ Công sẽ cần tiến hành Tăng Bậc cho Tướng lĩnh, Tăng Bậc sẽ tiêu hao điểm Chiến công.

 1. Tăng Sao TướngTăng Sao Tướng sẽ tiêu hao mảnh Tướng, Tiền Đồng và Chiến Hồn. Tùy thuộc phẩm chất Tướng mà yêu cầu về nguyên liệu và số lượng sẽ khác nhau


 1. Thức Tỉnh Tướng

Tướng Lĩnh đạt 5 Sao có thể tiến hành Thức Tỉnh. Thức Tỉnh Tướng sẽ tiêu hao thêm Long Hồn.

 

 1. Kỹ năng Tướng

Mỗi vị Tướng lĩnh tại Tam Quốc AFK đều sở hữu 3 kỹ năng Chính và 1 kỹ năng Thức tỉnh.

Kỹ năng Chính bao gồm:

Kỹ năng chủ động: tự thi triển.

Kỹ năng bị động (nội tại): tác động trực tiếp lên Tướng lĩnh.

Kỹ năng nộ: nhấn để thi triển.

Nâng cấp Kỹ năng Chính sẽ tiêu hao điểm EXP và Tiền Đồng. Để nâng cấp Kỹ năng Chính, tại giao diện Tướng, Chủ Công nhấn chọn Kỹ năng để tiến hành nâng cấp.

Kỹ năng Thức tỉnh: Tướng lĩnh sau khi thức tỉnh sẽ có thể học thêm 1 kỹ năng thức tỉnh, tiêu hao Sách kỹ năng để học, nâng cấp sẽ tiêu hao Vô Tự Thiên Thư, EXP và Tiền Đồng.


BQT 3Q AFK MOBILE