[Giới Thiệu] Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chúa công thân mến!

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tính năng tái hiện lại các trận chiến cũng như các giai thoại nổi tiếng trong thời kỳ Tam Quốc như : Xích Bích, Trường Bản, Kết Nghĩa Vườn Đào….

Hôm nay , tiểu muội sẽ giới thiệu đến chúa công tính năng đặc sắc này.

Để tham gia vào Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chúa công cần đạt cấp 29, tại giao diện  chọn " Tam Quốc Diễn Nghĩa" ở góc dưới bên phải màn hình.Tham gia vượt ải Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chúa công sẽ nhận được những phần thưởng quý hiếm mà không có nơi nào rơi ra : Tọa Kỵ...


Lưu Ý : Các ải trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có độ khó khá cao, Chúa Công cần xây dựng đội hình với lực chiến cao mới có thể vượt qua các cửa ải. Và lưu ý, nếu thất bại chúa công có thể đánh lại nhưng chỉ có thể vượt ải 01 lần duy nhất và sẽ không được làm mới.

BQT 3Q AFK MOBILE.