[Giới Thiệu] Tính năng Đổng Tước Đài

Chúa công thân mến !

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bôn ba chinh chiến chúa công vẫn luôn phải cần có những mỹ nữ bên cạnh để giải khuây, tâm sự. Đổng Tước Đài là một tính năng như thế. Bên cạnh mang lại mỹ nhân để trò chuyện cùng Chúa công, các mỹ nhân này còn giúp chúa công gia tăng sức mạnh cho mình.

Để tham gia tính năng này,  chúa công cần đạt cấp 26 , tại giao diện   chọn vào Đổng Tước ĐàiTrong Đổng Tước Đài sẽ có tất cả 10 vị mỹ nhân, các mỹ nhân này sẽ được mở khóa khi chúa công đạt được những yêu cầu trong 3Q AFK. Chúa công cũng có thể sử dụng KNB để tăng cấp cho mỹ nhân để gia tăng thêm thuộc tính nhân được.Chúa công sẽ hữu càng nhiều mỹ nhân thì thuộc tính cộng thêm cho nhân vật sẽ càng cao.BQT 3Q AFK MOBLIE