[Giới thiệu] Tính năng Khoáng Mạch

Chúa công thân mên!

Bảo thạch là loại tài nguyên vô cùng quý giá trong 3Q AFK Mobile, thế nhưng chúa công có thể sở hữu chúng một cách dễ dàng. Hãy cùng tiểu muội tìm hiểu nhé.

Đầu tiên , chúa công cần đạt cấp 27, tại giao diện   chúa công chọn vào Khoáng Mạch.


Sẽ có 5 loại mỏ khoảng để chúa công có thể khai thác. chúa công cần xắp xếp đội hình bao gồm ít nhất có 1 chủ tướng và nhiều nhất là 5 chủ tướng để trấn giữ khu mỏ. Sau một khoản thời gian khai thác, chúa công sẽ thu về cho mình các bảo thạch quý giá để  khảm vào trang bị.


Thật dễ dành đúng không nào... chúc chúa công thành công!

BQT 3Q AFK MOBILE