[Hướng Dẫn] Kích Hoạt Thẻ Phúc Lợi

Bước 1 : Truy cập vào trang web : https://nap.mobiz.vn/


Bước 2 : vào mục “ Kích Hoạt Gói Thẻ


Bước 3 : chọn thông tin nhân vật và gói Chúa Công muốn mua

-          Có 3 loại gói thẻ :

o   Thẻ Tháng : 1000 Mcoin

o   Thẻ Siêu Cấp : 3000 Mcoin

o   Thẻ Chí Tôn : 5000 Mcoin

-          Sau khi thanh toán thành công, Đại Hiệp sẽ nhận được thông báo:

Bước 4 : vào game kiểm tra gói mua đã được kích hoạt hay chưa.


Nếu sau khi thanh toán thành công nhưng không được kích hoạt gói thẻ mong muốn. Chúa công vui lòng liên hệ Fanpage để được hỗ trợ.

 BQT 3Q AFK Mobile