[Hướng Dẫn] Quần Hùng Tranh Bá - Đấu Trường Liên Server

Chúa công thân mên!

hoạt động QUẦN HÙNG TRANH BÁ – HOẠT ĐỘNG PK LIÊN SERVER là nơi Chúa Công không chỉ được thể hiện sức mạnh đội hình, khả năng điều binh khiển tướng của bản thân trước anh hùng trên tất cả các máy chủ mà thông qua hoạt động, Chúa Công còn nhận về cho bản thân rất nhiều tài nguyên quý hiếm để xây dựng và tăng trưởng lực lượng.
Chúa Công, người đã sẵn sàng để CHIẾN cùng anh hùng trong thiên hạ hay chưa?

Để tham gia,  tại giao diện   chúa công chọn vào QUẦN HÙNG TRANH BÁ.


Quy tắc tham gia:

- Hoat động mở vào ngày thứ 2 sau khi khai mở máy chủ. Lần đầu mở hoạt động, hệ thống sẽ dựa theo tổng Lực Chiến của mỗi nhân vật để xếp hạng (nếu Lực Chiến của 2 nhân vật bằng nhau, hệ thống sẽ ưu tiên lựa chọn nhân vật tại máy chủ khai mở trước).
- Nhân vật đạt TOP 50 trong hoạt động Sa Trường Diễn Võ tại mỗi máy chủ có thể tiến hành khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiêu hao 6 điểm Tinh Lực. Chiến thắng đối thủ có xếp hạng cao hơn để giành lấy vị trí trên BXH của đối phương.
- Toàn bộ tướng lĩnh trong đội hình sẽ tự động chiến đấu trong hoạt động, Chúa Công sẽ không thể can thiệp để điều khiển thi triển kỹ năng cũng như lựa chọn mục tiêu cho tướng lĩnh. Vì vậy, Chúa Công lưu ý sắp xếp chiến thuật kỹ càng trước khi bắt đầu chiến đấu.

Thưởng hoạt động:

Hoạt động sẽ kết thúc và tổng kết vào 22h00 mỗi ngày. Phần thưởng hoạt động sẽ được gửi vào hộp thư nhân vật dựa trên vị trí của Chúa Công trên BXH của hoạt động.

Điên Phong Tệ:

Dùng đổi mảnh Tướng Đỏ, trang bị (Cam,Đỏ),…cùng nhiều nguyên liệu, vật phẩm giá trị khác.

Chúa Công, người đã sẵn sàng để CHIẾN cùng anh hùng trong thiên hạ hay chưa?BQT 3Q AFK MOBILE