[Phúc Lợi] 7 Ngày Đăng Nhập

Chúa Công thân mên!

Khi tham gia vào thế giới 3Q AFK , Chúa công sẽ nhận được vô vàng phúc lợi, quà tặng... Một trong số đó là phúc lợi & Ngày đăng nhập mà trong đó chúa công sẽ nhận được những phần thưởng giá trị như : võ tướng, KNB, Hộ Phù, trang bị....

Hãy cùng tiểu muội khám phá xem Chúa công sẽ nhận được gì nhé:

Ngày 1:
 • 1 Phương Chủy Đại Đao
 • 1 võ tướng cam tùy chọn 
 • 288 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 2:
 • 50 vạn kinh nghiệm võ tướng
 • 1 võ tướng cam tùy chọn 
 • 388 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 3:
 • 5000 chiến công
 • 2 võ tướng cam tùy chọn 
 • 588 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 4:
 • 1 Cát Tinh Cao Chiếu
 • 1 Dịch Sinh Thái Cực 
 • 688 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 5:
 • 1 Hoàng Kim Hổ Phù
 • 40 Hổ Phách 
 • 788 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 6:
 • 1 trang bị cam ngẫu nhiên
 • 1 bảo thạch lv6 ngẫu nhiên
 • 888 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng
Ngày 7:
 • 1 vũ khí cam ngẫu nhiên
 • 1 bảo thạch lv7 ngẫu nhiên
 • 1000 KNB
 • 10 lệnh chiêu mộ
 • 100 vạn tiền đồng

BQT 3Q AFK MOBILE