[Phúc Lợi] Điểm Danh Hàng Ngày

Chúa Công thân mến

Điểm danh hàng ngày là một trong những phúc lợi mà Chúa công sẽ nhận được khi chơi 3Q AFK MOBILE. Mỗi tháng chúa công sẽ có 30 ngày nhận quà, vào những ngày đặc biệt, nếu chúa công đạt được cấp VIP yêu cầu, thì sẽ nhận được gấp đôi phần quà của ngày đó.


Nếu Chúa Công bỏ lỡ ngày nào đó không điểm danh thì cũng đừng quá lo. Hệ thống cho phép Chúa công tiêu hao 150 KNB để có thể tiến hành điểm danh bù và nhận quà nhé. phần quà điểm danh sẽ được làm mới vào ngày 1 mỗi tháng cho dù Chúa công đã điêm danh đủ hay không, hãy nhớ điểm danh đầy đủ đừng quên ngày nào nhé.BQT 3Q AFK MOBILE