Chiến thuật
          trong bàn tay Chiến thuật trong bàn tay nhận quà đăng ký play
Thông Tin Tướng
Tư Mã Ý

Tư mã ý

tự Trọng Đạt mưu sĩ của nước Ngụy thời Tam Quốc
người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụy, thống nhất Tam Quốc.

Kỹ Năng:

 • Ưng Thị Lang Cố

  Gây sát thương công Mưu kèm bạo kích cho kẻ địch ngẫu nhiên.

 • Thiên Mệnh Chi Lôi

  Gây sát thương công Mưu và có xác xuất gây Choáng cho kẻ địch ngẫu nhiên sau mỗi 0.5 giây (không tăng Nộ).

 • Mệnh Vận

  Phóng tia sét về phía tướng địch có Hp thấp nhất, gây sát thương cho mục tiêu và tướng địch trên đường di chuyển, làm giảm trị liệu nhận được trong 5s.

Quách
              Gia

Trương liêu

tự Văn Viễn anh dũng, mưu lược
đứng đầu Ngũ tử lương tướng nước Ngụy

Kỹ Năng:

 • Thế Như Chẻ Tre

  Gây sát thương Vật công kèm Xuyên giáp cho mục tiêu, có xác xuất gây Choáng trong 1 giây.

 • Chấn Đãng Bát Phương

  Mọi đòn đánh của Trương Liêu sẽ làm giảm Nộ của mục tiêu.

 • Uy Chấn

  Gây sát thương Vật công cho mục tiêu kèm Xuyên giáp.

Tào
              Tháo

Tào tháo

Ngụy Võ Đế tự Mạnh Đức Nhà quân sự, chính trị thời Tam Quốc

Kỹ Năng:

 • Vọng Mai Chỉ Khát

  Gây sát thương Công Mưu cho toàn bộ địch, kèm hiệu ứng hút Hp.

 • Loạn Thế Gian Hùng

  Tăng Vật phòng, Thủ Mưu cho bản thân Thào Tháo.

 • Ngụy Vũ

  Hồi Nộ và Hp cho toàn đội.

Quách Gia

Quách Gia

Quân Sư Phụng Hiếu
là mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo,
giai đoạn đầu Tam Quốc

Kỹ Năng:

 • Hung Tàng Giáp Binh

  Gây sát thương công Mưu cho toàn địch và có xác xuất gây Choáng mục tiêu trong 1 giây.

 • Thiên Sinh Quỷ Tài

  Tăng xuyên Mưu cho bản thân Quách Gia.

 • Thiên Đố

  Gây sát thương công Mưu cho tướng địch có công Mưu cao nhất và có xác xuất bất động mục tiêu trong 2 giây.

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng

tự Khổng Minh
hiệu Ngọa Long, là đệ nhất quân sư nước Thục.

Kỹ Năng:

 • Thần Cơ Diệu Toán

  Gây sát thương công Mưu cho toàn địch,
  đồng thời Ngụy báo mục tiêu trong 1 giây.

 • Bát Môn Kim Tỏa

  Khi Gia Cát Lượng bị Choáng hoặc Ly gián sẽ miễn nhiễm và phản lại trạng thái cho đối thủ, đồng thời tăng công Mưu cho bản thân.

 • Ngọa Long

  Gây sát thương công Mưu cho kẻ địch ngẫu nhiên, có xác xuất Ly gián khiến mục tiêu bị đồng đội tấn công trong 1 giây.

Quan Vũ

Quan Vũ

tự Vân Trường
đứng đầu Ngũ hổ tướng Thục quốc,
được dân gian tôn là Võ Thánh

Kỹ Năng:

 • Dìm Bảy Đạo Quân

  Gây sát thương Vật công kèm bạo kích cho toàn bộ địch. Nếu tướng địch tử vong, Quan Vũ sẽ được hồi Nộ.

 • Thanh Long Yển Nguyệt

  Tăng Xuyên giáp và Vật công cho bản thân.

 • Võ Thánh

  Gây sát thương Vật công kèm hiệu ứng giảm Tốc đánh cho toàn bộ địch trong 3 giây.

Triệu Vân

Triệu Vân

tự Tử Long
1 trong Ngũ Hổ Tướng nước Thục.

Kỹ Năng:

 • Thương Xuất Như Long

  Gây sát thương Vật công cho kẻ địch xung quanh và có xác xuát gây choáng mục tiêu trong 1s.

 • Nhất Kỵ Đương Thiên

  Tăng Xuyên giáp và Miễn giảm sát thương cho bản thân.

 • Long Đảm

  Tấn công mục tiêu 5 lần liên tiếp, gây sát thương Vật công.

Hoàng Trung

Hoàng Trung

tự Hán Thăng tiễn thuật vô song
là 1 trong Ngũ hổ tướng Thục Quốc.

Kỹ Năng:

 • Mạn Tiễn Loạn Xạ

  Gây sát thương Vật công cho kẻ địch xa nhất và có xác xuất gây choáng trong 1.5 giây.

 • Thiên Lý Kinh Hồng

  Tăng Tốc đánh và Xuyên giáp cho bản thân.

 • Lão Tráng

  Bắn 3 mũi tên liên tiếp gây sát thương Vật công cho kẻ địch xa nhất.

Tôn Sách

Tôn Sách

Võ Thánh Thục Hán
sức mạnh vô song, 1 đao địch ngàn quân..

Kỹ Năng:

 • Lãnh Tụ Giang Đông

  Quyết đấu với mục tiêu hiện tại và tăng Xuyên giáp, Phá kích trong 5 giây, kẻ địch còn lại không thể tấn công bản thân.

 • Hàm Chiến Quyết Đẩu

  Đòn tấn công của Tôn Sách sẽ hút Hp.

 • Bá Vương

  Tăng Vật công và công Mưu cho toàn đội trong 5 giây.

Chu Du

Chu Du

tự Công Cẩn 1 trong 4 Đại Đô Đốc
là khai quốc công thần của Đông Ngô.

Kỹ Năng:

 • Lược Thi Tiểu Kế

  Gây sát thương công Mưu cho toàn địch và có xác xuất gây choáng cho mục tiêu trong 1 giây.

 • Hỏa Thiêu Xích Bích

  Tăng công Mưu và giúp Chu Du khởi đầu trận đấu với nhiều Nộ hơn.

 • Anh Tư

  Gây sát thương công Mưu cho kẻ địch có công Mưu cao nhất và có xác xuất Ly gián mục tiêu trong 2 giây.

Hoàng Cái

Hoàng Cái

Tự Công Phúc lão thần 3 đời nước Ngô
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ở trận Xích Bích đã dùng khổ nhục kế, giả hàng.

Kỹ Năng:

 • Nhất Mã Đương Tiên

  Hy sinh 5% lượng HP hiện tại của bản thân, đồng thời tăng cho bản thân 28,1% vật công, 28,1% xuyên giáp, kéo dài 8s.

 • Khổ Nhục Chi Kế

  Mỗi lần tấn công thường đều tăng cho bản thân 5,6% tốc đánh, mỗi hiệu quả cộng dồn tối đa 5 lần.

 • Lão Ký

  Tăng cho bản thân 42,2% hút HP, và nhận được lá chắn, hấp thụ vật công x84,4% sát thương, kéo dài 6s.

Trình Phổ

Trình Phổ

Tự Đức Mưu lão thần 3 đời nước Ngô
Là tả hữu đốc với Chu Du, ở trận Xích Bích phá Tào.

Kỹ Năng:

 • Ngụ Công Vu Thủ

  Gây cho kẻ địch xung quang vật công x379,6% sát thương, khiến mục tiêu sợ hãi, kéo dài 1s.

 • Hào Dũng Khí Độ

  Tăng cho bản thân 8,4% HP tối đa.

 • Kỳ Lão

  Tăng cho bản thân 8,4% vật phòng, kéo dài 5s.

Lữ Bố

Lữ Bố

tự Phụng Tiên
đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc.
Là kẻ hữu dũng vô mưu,bội tín bội nghĩa.

Kỹ Năng:

 • Phương Thiên Kích Trảm

  Tấn công mục tiêu 5 lần gây sát thương Vật công kèm Xuyên giáp.

 • Thần Quỷ Loạn Vũ

  Tăng Vật công và Vật phòng cho bản thân Lữ Bố.

 • Vô Song

  Gây sát thương Vật công lên kẻ địch kèm hiệu ứng hút HP.

Hoa Đà

Hoa Đà

tự Nguyên Hóa
Thần y nổi tiếng cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam Quốc.

Kỹ Năng:

 • Diệu Thủ Hồi Xuân

  Hồi Hp kèm theo Tịnh hóa hiệu ứng tiêu cực cho toàn đội.

 • Huyền Hồ Tế Thế

  Hoa Đà hồi Hp và Nộ cho toàn đội mỗi 2 giây.

 • Thanh Nang

  Hồi Hp và tăng Nộ cho đồng đội có lượng Hp thấp nhất.

Đổng Trác

Đổng Trác

tự Trọng Dĩnh
Phế đế giết thần, tự phong Tướng Quốc. Sau chết trong tay Lữ Bố.

Kỹ Năng:

 • Kẻ Chống Ta Chết

  Gây sát thương Vật công cho toàn địch, đồng thời Chế diễu mục tiêu và giảm sát thương phải hứng chịu trong 4 giây.

 • Họa Loạn Thiên Hạ

  Trong chiến đấu, sau khi tử vong, Đổng Trác hồi sinh với 56.2% Hp, hiệu quả chỉ kích hoạt 1 lần trong mỗi trận.

 • Ma Vương

  Gây cho địch sát thương Vật công, tự hồi phục Hp và tăng chống đỡ cho bản thân trong 4 giây.

Trương Giác

Trương Giác

Lãnh tụ của khởi nghĩa Hoàng Cân
lập ra Thái Bình Giáo, xưng là Thiên Công Tướng Quân, sau bị triều đình Đông Hán trấn áp.

Kỹ Năng:

 • Ngũ Lôi Oanh Đỉnh

  Hồi cho toàn bộ quân ta công mưu x196,8% HP, tăng 140,6 nộ và tịnh hóa hiệu quả tích cực của đồng đội.

 • Thái Bình Yếu Thuật

  Khi đồng đội vong trận, dẫn động sấm sét.
  Gây cho toàn bộ kẻ địch công mưu x210,9% sát thương. Hiệu quả sát thương sẽ không tăng nộ cho quân địch.

 • Thiên Công

  Gây cho toàn bộ kẻ địch công mưu x105,5% sát thương và có 40,4% khả năng xua tan hiệu quả tích cực của quân địch.

Tính năng đặc sắc
/*
*/
>Facebook