Sự kiện

Danh sách Danh Tướng 3QAFK

Kính gửi Chú Công!

Chắc hẳn Chúa Công đang rất bối rối để lựa chọn danh tướng phù hợp để cùng mình thống nhất giang sơn. Muội xin gửi đến các Chú Công list danh sách tướng chia theo từng Quốc Gia Thời Tam Quốc

I. Thục Hán

  

  

   

  

 


II. Tào Ngụy
  

  

  

 


III. Đông Ngô

  

  

  

  


IV.Quần Hùng