tin tức

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - HÁN TRUNG VÀO 10H00 NGÀY 24/03/2021Chúa Công!

Chiến trường Hán Trung đã mở kính mời chúa Công vào ngay chiến trường khóc liệt này, Nơi Tào Tháo đánh chiếm để chuẩn bị chiếm Tây Xuyên của Thục. Server Hán Trung sẽ được khai mở lúc 10h Ngày 24/02/2021 Chúa Công vào ngay nhé!

Thời gian khai mở:

10h00' ngày (24/03/2021).


Máy Chủ mới S23 - Hán Trung khai mở cùng nhiều những sự kiện vô cùng hấp dẫn:

DANH SÁCH SỰ KIỆN:

 • Đăng Nhập 7 Ngày nhận 20.000 KNB, trang bị Cam, Bảo Thạch Cấp 7
 • Đua TOP Lực chiến nhận tướng Đỏ Tư Mã Ý
 • Tăng Cấp nhận 120 Mảnh Trương Giác
 • Tăng Lực Chiến nhận 120 Mảnh Điêu Thuyền
 • Nạp Liên Tiếp nhận 240 Mảnh Hoa Đà

CÁC GÓI ƯU ĐÃI:
 • Gói Trưởng Thành
 • Gói Ưu Đãi
 • Gói Tôn Hưởng
 • GóiVương Giả
 • Gói Chí Tôn
 • Gói Gia Cát Lượng

♦ Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác! Chúa Công có thể xem chi tiết tại:
http://bit.ly/3QAFK_EventOpenServer 

♦ Tham gia sự kiện VÀO GROUP NHẬN QUÀ:
https://bit.ly/3QAFK_SKJoinGroup 

♦ Tham gia sự kiện VOTE GAME 5 SAO:
http://bit.ly/3QAFK_VoteGame5Sao 


GIÓ ĐÔNG ĐÃ NỔI, VÀO CHIẾN NGAY CHÚA CÔNG ƠI!
-------------------------------------------------

3Q AFK - CHIẾN THUẬT TRONG BÀN TAY

TRANG CHỦ: http://3qafk.mobiz.vn/
FANPAGE: https://www.facebook.com/3qafkmobiz/ 
GROUP: https://www.facebook.com/groups/3qafk 
Youtube Channel: https://bit.ly/Youtube3QAFK