tin tức

KHAI MỞ MÁY CHỦ S24 - LIÊU ĐÔNG VÀO 10H00 NGÀY 28/03/2021

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '3Q AFK Ra mắt 10:00 28/03 S2 Máy 山 Mou Liêu Đông'

Chúa Công!

Máy chủ S24 - Liêu Đông sẽ được khai mở lúc 10h Ngày 28/03/2021 Chúa Công vào ngay nhé!

Thời gian khai mở:

10h00' ngày (28/03/2021).

Máy Chủ mới S24 - Liêu Đông khai mở cùng nhiều những sự kiện vô cùng hấp dẫn:

DANH SÁCH SỰ KIỆN:

 • Đăng Nhập 7 Ngày nhận 20.000 KNB, trang bị Cam, Bảo Thạch Cấp 7
 • Đua TOP Lực chiến nhận tướng Đỏ Tư Mã Ý
 • Tăng Cấp nhận 120 Mảnh Trương Giác
 • Tăng Lực Chiến nhận 120 Mảnh Điêu Thuyền
 • Nạp Liên Tiếp nhận 240 Mảnh Hoa Đà

CÁC GÓI ƯU ĐÃI:
 • Gói Trưởng Thành
 • Gói Ưu Đãi
 • Gói Tôn Hưởng
 • GóiVương Giả
 • Gói Chí Tôn
 • Gói Gia Cát Lượng

♦ Cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác! Chúa Công có thể xem chi tiết tại:
http://bit.ly/3QAFK_EventOpenServer 

♦ Tham gia sự kiện VÀO GROUP NHẬN QUÀ:
https://bit.ly/3QAFK_SKJoinGroup 

♦ Tham gia sự kiện VOTE GAME 5 SAO:
http://bit.ly/3QAFK_VoteGame5Sao 


GIÓ ĐÔNG ĐÃ NỔI, VÀO CHIẾN NGAY CHÚA CÔNG ƠI!
-------------------------------------------------

3Q AFK - CHIẾN THUẬT TRONG BÀN TAY

TRANG CHỦ: http://3qafk.mobiz.vn/
FANPAGE: https://www.facebook.com/3qafkmobiz/ 
GROUP: https://www.facebook.com/groups/3qafk 
Youtube Channel: https://bit.ly/Youtube3QAFK