tin tức

[SỰ KIỆN] TỔNG HỢP SỰ KIỆN KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI

KHAI MỞ MÁY CHỦ NHẬN QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ

 

I. Quà Nạp Lần Đầu

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp gói qui đổi sang KNB sẽ nhận được phần thưởng phong phú
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện          
  - Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ gói nạp KNB
  - Mỗi nhân vật có thể nhận 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần ThưởngII. X2 GIÁ TRỊ NẠP LẦN ĐẦU

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp gói qui đổi KNB sẽ nhận x2 giá trị gói nạp qui đổi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
          - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
          - Chỉ x2 duy nhất cho gói nạp đầu tiên của nhân vật          
          - Không hạn chế giá trị gói nạp lần đầu
          - Không áp dụng với các gói ưu đãi và gói quà mua trực tiếp

 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng lặp tức ngay sau khi vừa hoàn tất giao dịch nạp KNB

III. QUÀ THĂNG CẤP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra, người chơi đạt mốc level dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

IV. THƯỞNG LỰC CHIẾN

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra, người chơi đạt lực chiến theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

V. CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra, người chơi chọn giao diện phúc lợi và hoàn thành các mốc chiêu mộ tướng để nhận quà
 • Điều Kiện bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

V. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Tại giao diện Phúc Lợi, người chơi chọn mua Quỹ Trưởng Thành để tham gia, khi đạt cấp độ nhất định sẽ nhận được Kim Nguyên Bảo hoàn trả gấp 16 lần giá trị đầu tư.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Phải đạt cấp VIP 2 và mua gói Quỹ trưởng thành mới có thể nhận được phần thưởng khi thăng cấp
   - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi khi mua quỹ trưởng thành     
   - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

Phần Thưởng Toàn Dân

VI. HỒNG VẬN BẢO CÁC

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi vào tính năng phúc lợi để tham gia tàng bảo các
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Người chơi tham gia vào các hoạt động trong và ngoài game để tìm kiếm Lễ Quyển Tàng Bảo Các
   - Khi người chơi có được lễ quyển tàng bảo các có thể chọn rút 1 lần hoặc 10 lần tùy vào số lượng đang sở hữu     
   - Không hạn chế số lần tham gia và số người tham gia tàng bảo các
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

VII. QUÀ ƯU ĐÃI

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày thứ 2 khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

 • Cách Tham Gia
  Vào ngày thứ 2 mở server, tại giao diện chiến trận sẽ xuất hiện gói mua vật phẩm ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
   - Mỗi tài khoản chỉ mua và nhận thưởng 1 lần duy nhất     
   - Người chơi chỉ có thể mua gói quà trực tiếp từ trang web: nạp.mobiz.vn
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện trò chơi

Phần Thưởng

VIII. QUÀ TÔN HƯỞNG

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

 • Cách Tham Gia
  Cấp chủ công đạt 18 tại giao diện chiến trận sẽ xuất hiện gói mua vật phẩm ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
   - Mỗi tài khoản chỉ mua và nhận thưởng 1 lần duy nhất     
   - Người chơi chỉ có thể mua gói quà trực tiếp từ trang web: nạp.mobiz.vn
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện trò chơi

Phần Thưởng

IX. QUÀ VƯƠNG GIẢ

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

 • Cách Tham Gia
  Chủ công cần đạt cấp VIP mới có thể tham gia mua gói quà ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
   - Mỗi tài khoản chỉ mua và nhận thưởng 1 lần duy nhất     
   - Người chơi chỉ có thể mua gói quà trực tiếp từ trang web: nạp.mobiz.vn
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện trò chơi

Phần Thưởng

X. MUA ƯU ĐÃI

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Chủ công cần đạt cấp VIP mới có thể tham gia mua gói quà ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
   - Mỗi tài khoản chỉ mua và nhận thưởng 1 lần duy nhất theo từng cấp VIP
   - Chủ công cần có kim nguyên bảo để mua gói quà ưu đãi
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XI. TÍCH LŨY NẠP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ số mốc Kim Nguyên Bảo sẽ nhận được quà giá trị cao.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XII. TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim nguyên bảo đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XIII. TÍCH NẠP NGÀY

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp kim nguyên bảo đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XIV. 7 NGÀY ĐĂNG NHẬP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XV. NẠP LIÊN TỤC

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp kim nguyên bảo liên tục trong 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng phong phú & 100% nhận được Danh Tướng Quan Bình
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XVI. NÂNG LỰC CHIẾN

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra, người chơi đạt mốc lực chiến dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XVII. TĂNG CẤP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra, người chơi đạt mốc level dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần ThưởngXVIII. QUÀ CÓ THỜI HẠN

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Vào thời gian hoạt động, người chơi dùng kim nguyên bảo để mua gói quà đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng siêu giá trị
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XIX. ĐUA TOP LỰC CHIẾN

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 100 trong BXH lực chiến sẽ nhận được phần quà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện

 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng

XX. THẦN TƯỚNG MÁY CHỦ MỚI

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 từ lúc khai mở Máy Chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
   Trong thời gian diễn ra sự kiến, tại giao diện Chiến Đấu người chơi tham gia chiêu mộ ướng từ chức năng Thần Tướng Máy Chủ Mới. Sẽ có cơ hội cực cao sở hữu các tướng đỏ Chiến Thần Lữ Bố, Nghịch Tặc Đổng Trác, Thần Y Hoa Đà
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 mốc xếp hạng nhận thưởng

 • Điều Kiện Xếp Hạng :
  - Mỗi lượt quay tướng sẽ được tính 10 điểm, 1 lần quay 10 sẽ được tính 100 điểm.
  - Tích điểm đạt 300 trở lên mới có thể nhận phần thưởng xếp hạng
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện thần tướng máy chủ mới khi sự kiện kết thúc.

Phần Thưởng